Programi

TAEKWONDO ŠKOLA ZA PREDŠKOLARCE I ŠKOLARCE

maliolimpici2

Školska je dob vrijeme razvoja djeteta, a naglašenijim tjelesnim aktivnostima taj se razvoj može optimizirati,te ojačati djetetov organizam, očuvati i unaprijediti njegovo zdravlje.

Način i uvjeti življenja suvremene obitelji često ne zadovoljavaju u cjelini potrebe djeteta:

 • skučen stambeni prostor nedovoljan za adekvatan motorički aktivitet djeteta

 • nedostatak otvorenih, a osobito zelenih površina za slobodnu igru djeteta

 • prezaposlenost roditelja uslijed koje ne dospijevaju s djetetom upražnjavati športske (rekreacijske) sadržaje

 • nepostojanje navika roditelja da slobodno vrijeme provode sa djecom u prirodi ili športskim terenima i dr.

Pa bi program taekwondo škole kompenzacijski djelovao na obiteljske nepovoljnosti.

Materijalne i prostorne mogućnosti našeg kluba povoljne su za ostvarenje ovakvog programa:

 • športska dvorana sa spravama i pomagalima primjerenim školskoj djeci

 • relativna blizina Maksimirske šume i Grada mladih za boravak u prirodi,te športsko -rekreacijskih terena Maksimir i Klaka.

Suvremene tendencije u svijetu, a posljednje vrijeme i kod nas, naglašavaju značenje športa u odgoju mladih kao način konstruktivnog provođenja slobodnog vremena koji smanjuje opasnosti podlijeganja djeteta devijantnim ponašanjima i raznim oblicima ovisnosti. Konvencije i povelje UN o pravima djeteta, preporuke povodom Međunarodne godine športa i olimpijskih ideala 1994. te Međunarodne godine tolerancije i odgoj za mir 1995. kao i temeljni dokumenti predškolskog odgoja u nas daju nam uporište i opravdanost za ustrojstvo ovakvog programa.

 • kroz specifične tjelesne aktivnosti utjecati na sveukupni rast i razvoj djeteta, poboljšanje njegove psihofizičke spremnosti i unaprijeđenje zdravlja

 • podržavati kod djeteta takvo mišljenje, osjećanje i djelovanje koji vode zdravom i konstruktivnom načinu života

 • usmjeravati pozitivnu energiju djeteta prema športu kao korisnom i zanimljivom obliku aktivnosti

 • jačati djetetovu kompetenciju glede razvoja duha i brige za tijelo

 • promicati ideale odgoja za mir, toleranciju i nenasilje razvijanjem odnosa međusobnog uvažavanja, podrška i suradnje

-podržavati prirodne oblike kretanja te razvijati taktilnu, mišićnu i zglobnu osjetljivost

- usavršavati djetetove psihomotorne sposobnosti – koordinaciju, ravnotežu, preciznost, gipkost, psihomotornu brzinu i snagu

-razvijati pozitivan stav i navike zdravog načina života

-putem športa (taekwondo-a) utjecati na djetetovu emocionalnu stabilnost, pozitivnu sliku o sebi te zadovoljavati djetetovu potrebu za igrom, druženjem i postizanjem rezultata u kooperaciji sa drugima

-razvijat djetetovu spoznaju o osobnim fizičkim potencijalima i želji da ih u što većoj mjeri razvije

-razvijati djetetovu sigurnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi da zna, hoće i može, u skladu s vlastitim sposobnostima, dati doprinos zajedničkom cilju

-utjecati na razvoj pozitivnih osobina ličnosti – red i rad, strpljenje, poštenje, požrtvovnost, ustrajnost, optimizam, podnošenje poraza i doživljavanje uspjeha kao novih izazova

-podržavati empatiju i suradničke odnose među djecom, razvijati sposobnost dogovaranja i pridržavanja pravila, potrebu za osobnim angažmanom i osjećaj odgovornosti za vlastito djelovanje.

Program taekwondo škole ima tendenciju poticaja i podrške djetetova razvoja u cjelini. U svom općem pristupu on integrativno obuhvaća sva područja djetetova razvoja, odnosno, djeluje na emocionalnoj i praktičnoj razini ka podizanju opće psihofizičke spremnosti djeteta. Specijalni pristup očituje se u naglašenijim športskim (taekwondo) sadržajem i djelatnostima i razvijanju specijalnih psihofizičkih sposobnosti na motoričkoj razini.

šport kao rad na osobnom rastu i razvoju (brže, više, snažnije) i jačanje vjere u vlastite snage (znam, hoću, mogu) i razvoj natjecateljskog duha

šport kao suočavanje i prihvaćanje vlastitih mogućnosti i ograničenja (prihvaćanje pobjede i podnošenje poraza kao prolazne teškoće i izazova za dalje napore)

šport ko sredstvo komunikacije i univerzalni jezik svih ljudi, način premošćivanja razlika u korist nenasilja, tolerancije i suradnje među ljudima (Olimpijada-taekwondo je olimpijski sport)

šport kao užitak i druženje (nije važno pobijediti, važno je sudjelovati)

Tjelesne aktivnosti (taekwondo) se realiziraju svaki drugi dan u tjednu od ponedjeljka do petka (utorak,četvrtak). Uz prisustvo taekwondo trenera realiziraju se tjelesne aktivnosti koje podrazumijevaju aktivnosti pripreme tijela (vježbe zagrijavanja i rastezanja) i vježbanje elemenata taekwondo-a.